अमेरिका

– अनिल अवचट

“नशीब काढायला अमेरिकेत जाऊ इच्छिणाऱ्या भारतातल्या (तरूण) भाग्यविधात्यांना … काळजीपूर्वक!!”

अमेरिकेतील अनुभवांवरील लेखांचा संग्रह.