मुक्तीपत्रे

– डॉ. आनंद नाडकर्णी

व्यसनमुक्तीच्या मार्गावर असलेला रुग्ण आणि डॉक्टर यांच्यातला हा उद्बोधक पत्रव्यवहार आहे. व्यसनाधीनतेतून बाहेर पडण्याची नेमकी दिशा हा पत्रव्यवहार दाखवतो. व्यसनात अडकलेल्या माणसाच्या कौटुंबिक जीवनाचे नाजूक पैलूही त्यातून उलगडतात. आरोग्यविषयक प्रश्नावर पत्रशैलीने लिहिलेलं असं पुस्तक मराठीत दुसरं नाही. दारू पिणारे आणि न पिणारे या दोघांनीही हे पुस्तक वाचायलाच हवं. कारण निरोगी जगण्याचा कानमंत्र त्यात आहे.