स्वभाव – विभाव

– डॉ. आनंद नाडकर्णी

माणूस म्हणून जगताना, दारात येणार्‍या दिवसाची, जुनी-नवी आव्हाने पेलताना… नात्यागोत्यांच्या कल्लोळात, स्वतःशी नातं शोधताना… जबाबदार्‍याच्या जंजाळात, थकला श्र्वास घेताना… मनावर हवा ताजा शिडकावा, विवेकनिष्ठ विचारांचा.

विचार-भावना-वर्तन या `विभाव’त्रयीतून बनणार्‍या स्वभावाच्या संगती-विसंगती तसेच मर्मस्थाने, सौंदर्यस्थळे यांचा मनोज्ञ प्रवास…